KONTENERY SZCZECIN I WYWÓZ GRUZU

Wywóz kontenerów na gruz i śmieci w Szczecinie

Wywóz złomu każdego rodzaju

Odbiór i wywóz złomu od Klienta

Jedną z czynności wykonywanych przez naszą firmę jest wywóz złomu w różnej postaci.  Złom to odpady z metalu nie nadającego się do użytku z powodu zniszczenia, np. fragmenty konstrukcji, skorodowane i zepsute maszyny oraz ich części, uszkodzone przedmioty codziennego użytku, także odpady produkcyjne, itp. Przy okazji remontu czy prac porządkowych często okazuje się, że posiadamy niemały zbiór złomu na swoim terenie. Wywóz we własnym zakresie bywa trudny, ponieważ zazwyczaj są to przedmioty gabarytowe o dużej wadze. Takie np. wanny, grzejniki, podłużne elementy jakichś konstrukcji, to rzeczy które mogą stwarzać problem w ich przetransportowaniu. Wszystkim, którzy są właścicielami nieużytecznych już przedmiotów z metalu i nie bardzo wiedzą co z nimi począć, polecamy nasze usługi.

Nasza oferta wywozu złomu skierowana jest zarówno do osób prywatnych, jak i instytucji.  Na terenie firm i zakładów, też niejednokrotnie zalegają spore ilości elementów metalowych, które utraciły swoje właściwości i leżą całkowicie bezużyteczne zajmując miejsce, które może być efektywniej zagospodarowane. Place budów i miejsca remontowane, to kolejne zbiorowiska niepotrzebnego i kłopotliwego bagażu.

Wywoz Zlomu 01
Wywoz Zlomu 02
Wywoz Zlomu 03
Wywoz Zlomu 04


Wszystko zgodnie z przepisami

Firma PPHU DROP Recykling dysponuje pojazdami przystosowanymi do przewozu dużych ładunków o nieregularnych kształtach, więc podejmiemy się dowolnego zlecenia wywozu złomu. Po zamówieniu usługi przyjeżdżamy do Klienta i zabieramy bezużyteczne przedmioty, które poddane zostaną procesowi recyklingu. To działania mające na względzie troskę o środowisko, do których przyczynia się każdy z naszych Klientów.

Zatrudniamy doświadczonych i zaangażowanych w wypełnianie powierzonych im zadań pracowników. Posiadamy stosowne uprawnienia w zakresie recyklingu odpadów metalowych i przestrzegamy wszystkich norm ujętych w przepisach. Naszym Klientom możemy wystawić „Kartę Przekazania Odpadów”. Wywozu złomu wykonujemy na terenie Szczecina i województwa zachodniopomorskiego.

Kontenery na gruz Szczecin
wywóz śmieci różnego rodzaju

Wywóz złomu gruzu i odpadów Szczecin
rekultywacja terenu

Sprzedaż i dowóz piasku, żwiru i kruszywa
sprzedaż czarnoziemu w Szczecinie

fb