KONTENERY SZCZECIN I WYWÓZ GRUZU

Wywóz kontenerów na gruz i śmieci w Szczecinie

Wywóz śmieci każdego rodzaju

Śmieci wielkogabarytowe duży problem

Nastały czasy, że produkujemy zatrważające ilości śmieci, z których większość trafia na wysypiska, a tylko niewielka ich część poddawana jest recyklingowi. Wszystkim nam wiadomo, że jest to szkodliwe dla środowiska naturalnego, ale na szczęście zaczynamy coraz częściej zauważać problem i podejmować stosowne kroki, np. w postaci segregacji odpadów. Do zachowań proekologicznych należy recykling śmieci zdatnych do przetworzenia oraz utylizacja tych niebezpiecznych.

Nieuniknione jest wytwarzanie śmieci, ale warto pomyśleć o prawidłowej gospodarce odpadami. W momencie remontu lub generalnego sprzątania potrafi się zebrać niemałe składowisko nieprzydatnych rzeczy. Odpady wielkogabarytowe, jak np. zniszczone meble, niesprawne sprzęty, lub niewykorzystane materiały budowlane, nie mogą być wyrzucone do śmietnika lub postawione w jego pobliżu i pozostawione. Takie postępowanie grozi mandatem. Zdecydowanie lepiej wyręczyć się profesjonalną firmą.

Wywóz śmieci 01
Wywóz śmieci 02
Wywóz śmieci 03
Wywóz śmieci 04

Recykling i utylizacja śmieci w Szczecinie

PPHU DROP Recykling ma na własność kontenery Szczecin, przeznaczone do wywozu śmieci różnego rodzaju. Duża pojemność pojemników sprawia, że możemy realizować zlecenia nie tylko od osób prywatnych, ale także zakładów produkcyjnych, firm, instytucji, gdzie ilość wytworzonych śmieci jest zazwyczaj zdecydowanie większa.

Co przemawia za wyborem naszej firmy? Przede wszystkim fakt, że zależy nam na ochronie środowiska i mamy wysokie standardy utylizacji odpadów. Posiadamy zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, która zezwala nam na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, jak choćby usuwanie azbestu. Wszystkie materiały nadające się do odzysku nie trafiają na wysypiska, a poddawane są recyklingowi. Klientom korzystającym  usługi wywozu śmieci wystawiamy „Kartę Przekazania Odpadów”.  Ponadto staramy się oferować korzystne warunki współpracy i bezproblemową obsługę. Osoby zainteresowane skorzystaniem z naszych usług, zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Kontenery na gruz Szczecin
wywóz śmieci różnego rodzaju

Wywóz złomu gruzu i odpadów Szczecin
rekultywacja terenu

Sprzedaż i dowóz piasku, żwiru i kruszywa
sprzedaż czarnoziemu w Szczecinie

fb