KONTENERY SZCZECIN I WYWÓZ GRUZU

Wywóz kontenerów na gruz i śmieci w Szczecinie

Wywóz gruzu wszelkiego rodzaju

Usługa wywozu gruzu w Szczecinie

Gruz to odpad budowlany w postaci kawałków cegieł, pustaków, kafli, pokruszonego betonu, itp. Nie są to zwykłe nieczystości, dlatego nie można ich wyrzucać do zwykłych śmietników. Czynność taka grozi karą finansową przewyższającą koszt wynajmu kontenera. Udowodnienie, do kogo należą odpady nie będzie stanowić problem, w związku z tym zdecydowanie lepiej zadbać o legalne pozycie się nagromadzonych pozostałości i wywóz gruzu powierzyć profesjonalnej firmie.  Pozwoli to uniknąć mandatu i uzasadnionego wstydu.

Wszystkim decydującym się na skorzystanie z naszych usług gwarantujemy obsługę na najwyższym poziomie. Co więcej Klienci, którzy mają wzgląd na środowisko naturalne, mogą mieć przekonanie, że wywóz gruzu odbędzie się z przestrzeganiem przepisów w zakresie gospodarowania odpadami. Zebrane pozostałości poremontowe zostaną poddane recyklingowi, po czym będą mogły zostać ponownie spożytkowane. Istnieje wiele firm, które w swojej ofercie posiadają wywóz gruzu, ale tylko niektóre z nich podejmują się czynności recyklingowych.

Obraz 185
Obraz 186
Obraz 187
Obraz 426

Kontenery do wywożenia gruzu

PPHU DROP Recykling posiada pojemniki przystosowanego do składowania różnego rodzaju gruzu oraz pojazdy przeznaczone do wywozu tego rodzaju materiału. Kontenery Szczecin występują w różnych pojemnościach, więc z powodzeniem można wybrać zbiornik dostosowany do wielkości przedsięwzięcia i indywidualnych potrzeb. Jeśli nie potrafią Państwo oszacować, ile gruzu powstanie podczas robót, postaramy się pomóc w doborze odpowiedniego kontenera.

Osoby planujące remont bądź budowę zapraszamy do kontaktu. Usługa obejmuje podstawienie pojemnika na gruz w ustalonym miejscu i pozostawienie go na okres siedmiu dni. Jest to czas na wypełnienie pojemnika. Po tym okresie pracownicy naszej firmy odbiorą wypełniony kontener. Jeśli potrzebują Państwo innych rozwiązań, zapraszamy do rozmowy. Mamy elastyczne podejście i staramy się uwzględniać potrzeby Klientów. Zawsze trzymamy się wszystkich ustaleń i wszystkie zlecenia wykonujemy terminowo.

Kontenery na gruz Szczecin
wywóz śmieci różnego rodzaju

Wywóz złomu gruzu i odpadów Szczecin
rekultywacja terenu

Sprzedaż i dowóz piasku, żwiru i kruszywa
sprzedaż czarnoziemu w Szczecinie

fb