KONTENERY SZCZECIN I WYWÓZ GRUZU

Wywóz kontenerów na gruz i śmieci w Szczecinie

Rekultywacja terenu po sprzątaniu

Rekultywacja przestrzeni w Szczecinie

Do usług, jakie wykonuje nasza firma, należy wywóz gruzu, śmieci, złomu i odpadów. Zdarza się, że zanim właściciel tego balastu zdecyduje się opróżnić teren, nieczystości zalegają przez dłuższy czas, a zwałowisko się nawarstwia. Ziemia, na której składowane są odpady, niszczeje i traci swoje właściwości. PPHU DROP Recykling oprócz wymienionych już wywozów nieczystości zajmuje się także rekultywacją terenu po sprzątaniu.

Bolączką, która dotyka nasze otoczenie, są także liczne wysypiska śmieci. Na szczęście społeczeństwo zauważa problem i coraz częściej o tym się mówi. Podejmowane są decyzje w przedmiocie likwidacji składowisk śmieci, które mają bardzo niekorzystny wpływ na środowisko. Nie tylko gleba, na której składowane są nieczystości, ale także okoliczna przyroda odczuwa negatywne skutki. Naszym celem jest przywracanie wartości użytkowej takim terenom i likwidowanie skutków oddziaływania składowanych wcześniej odpadów.

Rekultywacja Terenu 01
Rekultywacja Terenu 02
Rekultywacja Terenu 03
Rekultywacja Terenu 04

Działania przywracające wartość użytkową terenom

 Na czym polega rekultywacja? Przede wszystkim na całkowitym oczyszczeniu terenu z wszystkich zalegających śmieci. Nadające się do przetworzenia odpady poddawane są recyklingowi, natomiast materiały szkodliwe są niszczone. Posiadamy uzyskaną od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie decyzję zezwalającą na utylizację niebezpiecznych tworzyw.

Kolejnym krokiem jest wyrównanie i odpowiednie ukształtowanie powierzchni. Po zakończonych działaniach teren odzyskuje estetyczny wygląd i może być wykorzystany do efektywniejszych celów.

Rekultywacja terenu oznacza nie tylko przywracanie ładnego wyglądu okolicy, ale okazanie troski otaczającej nas przyrodzie. Ponadto wysprzątane i wolne od zanieczyszczeń tereny można zagospodarować i zyskać dodatkowe korzyści.

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do firm i zakładów przemysłowych, ale realizujemy także mniejsze zlecenia od osób prywatnych. Posiadamy specjalistyczne maszyny wysokiej klasy, za pomocą których możemy realizować nawet trudne zlecenia. Dzięki nim przeprowadzamy między innymi kruszenie betonu, który można ponowie wykorzystać do utwardzania dróg. Jedną z usług w naszej ofercie jest także sprzedaż i transport kruszyw.

 Doświadczenie sprawia, że powierzone nam zadania jesteśmy w stanie wykonać bardzo sprawnie i solidnie. Gwarantujemy pełne przywrócenie przydatności użytkowej terenu. Działania rekultywacyjne wykonujemy w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim.

Kontenery na gruz Szczecin
wywóz śmieci różnego rodzaju

Wywóz złomu gruzu i odpadów Szczecin
rekultywacja terenu

Sprzedaż i dowóz piasku, żwiru i kruszywa
sprzedaż czarnoziemu w Szczecinie

fb